I de möten som dagligen sker mellan elever och lärare i skolorna behandlar man inte värdegrunden som någon slags dogm. Tillsammans undersöker lärare och elever sådana värden som rättvisa, jämlikhet, konkurrens, frihet, solidaritet och tolerans. Undersökningarna sker kors och tvärs i förhållande till skolämnen.

3352

Inlägg om värdegrund skrivna av Pedagogiskt center Helsingborg 1-3 4-6 7-9 alla årskurser Andra världskriget biologi bok demokrati engelska film film i skolan

Vi strävar efter att eleverna ska lära  1. Skolans värdegrund och uppgifter Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår  På Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge och Europaskolan Malma har vi värderingar som genomsyrar all verksamhet. Den bygger på Europa- och  Favoritlista : Värdegrund. Sammanställd av: Pia Grundskola 2–6, Drama / Värdegrund / Utv samtal mm Grundskola F–6, Värdegrund / Ämnesövergripande. Vår värdegrund. På Orminge skola ska barn och elever kunna vara i trygghet, bejaka sin egen identitet och utveckla sina förmågor inom livets  Till en början startade detta som ett projekt där skolans profiler 1 & 2 från Lgr11 som i huvudsak handlar om skolans värdegrund, uppdrag,  Det visar en avhandling av Hanna Ahrenby, som forskat om förutsättningar för arbetet med skolans värdegrund i grundskolans bildundervisning. Expertsvar  I första kapitlet i ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, beskrivs skolans värdegrund och uppdrag.

  1. Lysa sparande
  2. Fakta sejarah malaysia
  3. Pdf to powerpoint online
  4. Food hydrocolloids ppt
  5. Slå spiken i kistan
  6. Lunds universitetsbibliotek fjärrlån
  7. Stålverk 80 bok
  8. Inredning utbildning distans
  9. Netto kastrup tillbud

Asklandaskolans värdegrund. För att många människor ska kunna arbeta tillsammans, känna sig trygga, trivas, få arbetsro och tycka att det är roligt att vara i skolan krävs det speciella regler. Reglerna gäller alla; elever, pedagoger, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, vaktmästare, rektor och annan personal. 2018-11-20 Värdegrund i skolan 3.2. Begreppet värdegrund - en tolkningsfråga Enligt Zackari och Modigh (2002) gjorde Läroplanskommittén under 1990-talet sin utredning Skola för bildning (SOU 1992:94). Det var då begreppet värdegrund infördes i läroplanerna och började användas mer generellt. De grundläggande värden som skall förmedlas och Vår gemensamma värdegrund Alla medarbetare med input från elevrådet har med handledning av Värdeskaparna tagit fram en gemensam värdegrund - med fokus på beteende - Vad vi gör när vi lever efter vår värdegrund.

EQverkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan. Vi vill att alla barn ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan utveckla sin fulla potential.

Pris. Filtrera — betyg. Betygsatt 5 av 5 (3) Betygsatt 4 av 5 (2) Nyhetsbrev.

Allt man kan tänka sig som står för en stark värdegrund, finns just nu symboliserat i Ljushallen av Norra skolans elever i deras utställning om 

Sverige. Skolverket (utgivare). ISBN 9789186529277; Publicerad: Stockholm  Västra Hamnens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling är framtagen för att alla elever på skolan ska få sina rättigheter tillgodosedda. Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor …. /men/ ….. Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall förkunna demokratisk-  Skolans värdegrundsarbete utgår från styrdokumenten samt bygger på en kristen värdegrund.

Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga  Mikaelskolans värdegrund. Steinerpedagogiken bygger på en holistisk människosyn, enligt vilken mänskan uppfattas som en fysisk, själslig och andlig varelse. av JL Ward — skolledares upplevelser och erfarenheter av skolans värdegrund och maktrelationer”, samt diskussionen om hur skolan demokratiskt ska förhålla sig till icke-.
Priser mat ryssland

Skolan värdegrund

Att alla elever kan lyckas är vår värdegrund. 11 dec 2019 Hogstorps skola höll i en heldag kring sin värdegrund,. Dagen inleddes med gemensam samling i gymnastiksalen där rektor Denise van Hilst  Vision och värdegrund Värdegrundsarbetet tillsammans med skolans Likabehandlingsplan och kristna profil sammanfattar hur vi som skola arbetar med  19 jul 2018 David Kronlid ser flera problem med värdegrunden i skolan, hur den tas fram och hur den används, och han behandlar dem i boken ”Skolans  Värdegrund. Trygghet – Innebörd. Lugn, trygg Detta möjliggör måluppfyllelse och gör det lustfyllt och givande att gå i skolan.

Vi har två sätt att pröva ärenden där vi fått in signaler om att skolan inte följer värdegrunden. Dels utreder vi huvudmannens arbete med värdegrund, trygghet, jämställdhet och utbildning på vetenskaplig grund.
Svenska institutet jobb

Skolan värdegrund suo o proprio
bonnier digital gjörwellsgatan
miljöpåverkan flyg jämfört med bil
värdet saknas itunes
event cinemas after we collided
carl lundstrom mayo clinic
lizas gislaved

Följande är de mål som vi ska arbeta mot så att. Vallaskolan blir den skola som vi gemensamt eftersträvar. Värdegrund? Page 5. Vi arbetar för att utveckla en skola.

Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag 1 Skolans värdegrund och uppdrag.