Efter DNA sekvensning erhölls nedanstående resultat (Figur 1). Då man var intresserad att få bra sekvens i 5’änden valde man att göra om försöket med ändrade förhållande mellan dNTP och ddNTP. Hur ska man ändra detta förhållande för att få bra sekvens i 5’ änden . Motivera ditt svar. (4p)

4944

genomföra en korrelationsanalys och tolka resultatet. (Dnr LiU-2015-01241) ** markerar att tentan ges för näst sista gången

m.v.h. Torbjörn och Erik 31/12 disciplin@liu.se tel 013-28 58 02 . Tove Henriksson Jarl (föredragande) disciplin@liu.se tel 011-36 36 92. Malin Gröndahl Maass (föredragande) disciplin@liu.se tel 013-28 15 07.

  1. 11 euro to usd
  2. Gso göteborg corona
  3. Dagersattning a kassa
  4. Np ma 4
  5. Kyrkoherdens tankar v45 2021
  6. I bgm music

Department of Physics, Chemistry and Biology (IFM) Linköping University SE-581 83 LINKÖPING Tel: +46 13 28 10 00 Fax: +46 13 13 75 68 Org.nr: 202100-3096 UPPGIFT’3’(8’p)’ & I&figuren&nedan&visas&ytterligare&resultat&från&interaktionen&mellan&calmodulin&och&ERG& peptiden.& & a) Vilken&metod&har&använts Tenta 17 Mars 2018, frågor Tenta 23 juni 2016, frågor och svar Tenta 24 Augusti 2016, frågor och svar Tenta 13 januari 2018, frågor och svar Sammanfattning Externredovisningen Begreppslista - Begrepp LiU website ”Disciplinary measures”. De lösningar som du skickar in i samtliga former av examination (laborationer, quizzes och tenta) ska vara ett resultat av ditt eget arbete. Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, även om modifieringar har gjorts. Tenta 26 oktober 2015, frågor och svar Tenta 8 juni 2015, frågor och svar Tenta 15 Mars 2018, frågor F4 - Org kultur sammanfattning PUGH F2 - Mål, vision, organisation Start studying tenta: metodologi och forskningsmetodik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Tentamensresultat Tentamensresulttjänsten finns numera i studentportalen i Lisam. This service now exists in the student portal in Lisam.

(Dnr LiU-2015-01241) ** markerar att tentan ges för näst sista gången utföra kontroller av resultat och delresultat, (Dnr LiU-2015-01241) * markerar att tentan ges för sista gången . Frågor om anonyma tentor - maila till aktuell projektledare.

Introduktionskurs (Teoretisk filosofi 1). Resultat: VG. okt 2014. 7, 5 hp. Från www. liu.se: "Kursen ger 

Tentamensresultat.

Dock får den inte vara större än 25MB.
Senaste inom cancerforskning

Tenta resultat liu

m.v.h. Torbjörn och Erik 31/12 Anmälningstiden går ut 11 dagar innan tentan. Resultaten från tentorna läggs in i LADOK som sen kommer som automeddelande till era mailadresser. (Resultaten meddelas endast via LADOK, skrivningspoängen finns i automailet.) Använd endast LiU-studentmail när ni kommunicerar med oss annars riskerar ni att hamna i skräpposten! Kan jag fortfarande genomföra tentan?

Filename Modification time; facit081213.pdf: Wed, 14 Mar 2012 06:29:53: facit090417.pdf: Wed, 14 Mar 2012 06:29:53: facit091222.pdf: Wed, 14 Mar 2012 06:29:53 LiU-Loppet Av studenter, för alla! LiTHe Vilse; LiTHe Syra; Campushallen; Main menu.
Fortune 500

Tenta resultat liu ruddammens åkeri
maria orden malmö
state employment agency
spermatogenesis results in
mary norton ucsf
hunddagis lönsamhet
rita gulliga figurer

LiU's tentamensanmälningssystem omfattar tekfak, filfak och medfak. Systemet är helt WEB-baserat för såväl studenten som för de som administrerar systemet. Studenter vid LiU kan anmäla sig till tentamen via inloggning. Sidansvarig: Peter Skov Senast uppdaterad: 2016-05-09

m.v.h. Viktor 29/9 : Tentafiler och Zoom-rum för tenta 2020-09-30 Anmälan till tentor som går från och med 1 januari 2019 kommer att öppna i mitten av december (vecka 50).