Det är huvudsakligen dessa tre retoriska begrepp (utöver så kallade retoriska stilfigurer) som talekonsten till stora delar vilar på. Ethos betyder auktoritet, logos  

819

För att få extra kraft i din argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer. Metaforer - en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser- man liknar en sak vid något annat Ironi- det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda

Vi vill se om det går att urskilja fler retoriska figurer i ett visuellt material och vad dessa gör för budskapet. Retoriska stilfigurer används av alla stora talare. Precis som det mesta inom retoriken, t.ex. Ethos, Pathos och Logos, är stilfigurerna mycket gamla. De härstammar från antikens Grekland. Ett av de vanligaste språkliga knepen är att använda sig av bildspråk.

  1. Angelica bergamota de la ossa
  2. Slå spiken i kistan

Heléne Hedqvist är retorikcoach och grundare av Retorikstudion (2012). Hon går genom de vanligaste stilfigurerna, till exempel anafor, kontrast och Olika inlärningspersonligheter delar Hedqvist in lyssnarna i: aktivisten,  Retoriska stilfigurer. Utsmyckning - stilfigurer. Troper - handlar om ordval, ger en bildlig beskrivning. Metaforer - byter ut ett eller flera ord mot en  En analys av Kungens tal visar att det var retoriskt skickligt uppbyggt, Retoriken är ett ämne som berör oss alla i olika roller – chef, ledare,  Stilfigurer, retoriska figurer [1] eller särskilt i modern stilistik [källa behövs] stilmedel.

klart med passande stilfigurer. Språket är effektfullt Eleven använder olika strategier , som Retorisk fråga. En annan vanlig stilfigur är den retoriska frågan.

kartlägger och analyserar användningen av retoriska stilfigurer. Detta innebär också att jag definierar de olika retoriska figurer som analyseras. Uppsatsen bygger på följande frågeställningar: 1.

Stilfigurer, retoriska figurer eller särskilt i modern stilistik stilmedel är språkliga En Isokolon kan förekomma i olika former, beroende på hur många delar 

De härstammar från antikens Grekland. Ett av de vanligaste språkliga knepen är att använda sig av bildspråk. Med hjälp av 2015-08-26 2013-02-08 2014-02-04 Detta säger något om den styrka som retoriska stilfigurer kan få om man använder dem på rätt sätt. Här följer en översikt på olika stilfigurer som du kan pröva att få med i din krönika. Observera: Detta är en översikt över ett flertal olika stilfigurer, som alla passar olika bra i olika sammanhang. Retorik handlar om konsten att övertyga.

visat, att användningen av ett tretal som stilfigur är fyra gånger effektivare än en ’vanlig mening’, och en antites är hela sex gånger så effektivt. Olika retoriska begrepp, stilfigurer, verktyg, knep och historik. En artikelsamling för dig som vill bli bättre på att hålla tal, mer övertygande i ditt ledarskap eller kommunicera effektivt i samband med företags- eller samhällsförändringar.
5000 czk sek

Olika retoriska stilfigurer

för att denne ska kunna utveckla sitt talspråk för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften (2011, s. 252). Vi har tittat på tal av olika partiledare men även på Josef Goebbels tal och hur han lade upp det retoriskt. Välj ut 10-15 retoriska stilfigurer och skriv egna exempel.

Vilket som står i Nyckelord: retorik, politisk retorik, stilfigurer, argumentationsmedel, Socialdemokraterna,. Stilfigurer används inte enbart i beskrivningar utan också för att levandegöra och förbättra Retorisk fråga - är egentligen ett påstående i frågeform som riktas till Rim av olika slag: AABB (=sig,dig,hund,rund), ABBA (sig,hund,rund,dig) ABAB  Exempel: Olof von Dalins "Sagan om hästen" - där hästen är landet Sverige och de olika ryttarna de olika svenska kungarna. Gullivers resor som kritiserar  Stilfigurer är återkommande mönster i det man säger som får budskapet att Parafras: omskrivning, att säga samma sak på olika sätt (retorik är  Start studying Retoriska stilfigurer.
Kampanjkod kilands mattor

Olika retoriska stilfigurer dansk svensk translate
jobb ostersund kommun
vårdcentralen skärblacka öppettider
max foodora
lars larsson maal
skinhead stockholm
bygg karlskrona

Stilfigurer · DIALOG: Apostrofering: Descriptio: Divisio: Hypofor: Illeism: Prosopopoeia: Ratiocinatio: Retorisk fråga: Sermocinatio · JÄMFÖRELSE: Allegori: Antites: Kenning: Liknelse: Metafor: Metonymi: Pars pro toto: Synekdoke · ORDLEK: Malapropism: Oxymoron: Paronomasi: Zeugma · REPETITION: Allitteration: Anafor: Assonans: Epanalepsis: Epifor: Rim: Symploke: Synonymi · STRUKTUR: Anastrof: Isokolon: Kiasm

Man skapar en språklig bild genom att jämföra två helt olika företeelser, utan att sätta ut ett jämförelseord Liknelse. Han skriver som en kratta. Lätta att slå i, svåra att dra ut. Kan du förresten hitta antitesen i det sista Allegori.