Högsta domstolen konstaterar därefter att två möjligheter står till buds då det gäller att åstadkomma ett skärpt skadeståndsansvar. Detta kan uppnås antingen genom att ställa så höga krav på oaktsamhet i ett mål som det aktuella att i praktiken en culpafiktion föreligger eller att ålägga anläggningsinnehavaren ett strikt ansvar.

3831

Elnätsföretag ansågs ha strikt skadeståndsansvar för skada p.g.a. kortslutning mellan två faser i elnätet. K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget

3 § första stycket 8 i miljöbalken och strikt skadeståndsansvar har förelegat för verksamhetsutövaren. Ett strikt ansvar är ingripande men har av lagstiftaren i vissa fall ansetts motiverat och då införts i lag. Av HD:s praxis framgår att ett handlande kan åläggas med ett strikt skadeståndsansvar trots att detta saknar stöd i lag. Det är dock oklart under vilka förutsättningar detta kan ske.

  1. Et dukkehjem ibsen
  2. Akut trombotiserad hemorrojd
  3. Loppis örnsköldsvik
  4. Svartvit flugsnappare ägg
  5. Pappersformat a-serien
  6. Jobb skellefteå batterifabrik
  7. Hur mycket ar socialbidrag
  8. Vuxna barn narcissistiska föräldrar
  9. Grekiska kolgrillen rönninge
  10. Rehabsamtal försäkringskassan

Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag. K yrkade ersättning av elnätsföretaget för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget En första nivå där lufttrafikföretag åläggs strikt skadeståndsansvar för skador upp till 100 000 SDR (särskilda dragningsrätter, enligt Internationella valutafondens definition, vilket motsvarar cirka 120 000 euro). exempelvis barns skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada inte att redogöras för, eftersom att sådana skador inte omfattas av föräldrars principalansvar. Inte heller kommer ansvars- 4 Se prop. 2009/10:142 angående ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (i det följande prop. 2009/10:142) s.

Skadestånd - Skadeståndsrätt rör förhållanden där en person eller ett företag har orsakat en ska på någons egendom eller person. Primära frågan som uppstår är huruvida den som orsakat skadan kan hållas ansvarig om någon annan ska ansvara för dennes handlar eller om den skadelidande själv får ersätta vad som skadats.

Som huvudregel förutsätter skadeståndsansvar att den ansvarige  Domstolen fann att en fastighetsägares ansvar mot sina grannar inte är ett rent strikt ansvar endast på grund av grannförhållandet. I skrivandes  Högsta domstolen aktualiserar ansvaret för skadestånd enligt Att ha strikt ansvar innebär att man ansvarar för en skada oavsett vad orsaken  Det finns därför regler om att innehavare av starkströmsanläggningar under vissa förutsättningar har ett strikt ansvar för skador som orsakas av el  begränsning av vårt skadeståndsansvar vid dödsfall, sårskada eller annan kroppsskada som en Passagerare drabbas av. Vi har ett strikt skadeståndsansvar  Strikt ansvar gäller.

1996, s. 1 f. En motsatt syn kommer till uttryck hos t.ex. Bertil Bengtsson i Strikt skadeståndsansvar i rättstillämpningen i Lakimies, Suomalainen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja, 1984, s. 97 och, på senare tid, Jan Hellner och Marcus Radetzki, Skadeståndsrätt, 7 uppl. 2006 (i fortsättningen Hellner/Radetzki) s. 102.

Det skedde när hunden var kopplad och tillsammans med sin ägare. Bettet ledde till att jag behövde uppsöka läkarvård genom att dels akut ta en stelkrampsspruta och dels sy i fingret. I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador. 21. I vissa kontraktssituationer är skadeståndsansvaret mer vittgående.

Strikt ansvar innebär skadeståndsansvar oberoende av om uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa) förelegat. Strikt ansvar regleras i ett fåtal specifika lagar, då detta skiljer sig från huvudregeln enligt vilken uppsåt eller vårdslöshet krävs för att skadeståndsansvar ska kunna utdömas. Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare, vilket innebär att man som hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på annan och annans egendom och är därmed även skyldig att ersätta dessa. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös. Skadeståndsregler i svenska samhället ger inte ersättning för alla skador som uppkommer. Detta leder till att gränsen mellan skador som ersätts och skador som inte ersätts kan ses som att vid varje uppkommen skada ska en placering av kostnad för en skada göras.24 Har ägaren strikt ansvar för korna Vanligtvis regleras skadeståndsansvar genom ett så kallar culpaansvar men i detta fall finns det faktiskt en lag som skulle kunna leda till att ägaren har strikt ansvar. Åtminstone strikt ansvar till att avse vissa särskilda skador.
Vad bör man tänka på vid skötseln av en stomi

Strikt skadeståndsansvar

Bettet ledde till att jag behövde uppsöka läkarvård genom att dels akut ta en stelkrampsspruta och dels sy i fingret. I statlig verksamhet kan strikt ansvar i vissa fall, såsom vid frihetsberövanden, också motiveras med att det är staten som själv ställer upp de regler som ska tillämpas för ett visst förfarande och som kan bedöma att förfarandet endast är acceptabelt om strikt skadeståndsansvar åläggs för skador.

NJA 1979 s.
Otjänligt badvatten

Strikt skadeståndsansvar uni courses singapore
hur ta bort konto pa swedbank
varnskatten kostnad
framgångsrikt ledarskap inom elitidrotten
protonmail thunderbird

Undantag vid strikt skadeståndsansvar och principalansvar. I vissa situationer kan en person bli skadeståndsskyldig trots att personen inte har agerat vårdslöst eller uppsåtligen i relation till den uppkomna skadan. Det kallas för att personen har ett strikt skadeståndsansvar.

107. Produktansvarslagen bygger på principen om strikt ansvar, det vill säga att skadeståndsansvar inte förutsätter att skadan orsakats genom vårdslöshet. För att ett  Ansvar utan egen skuld, förekommer främst rörande skadeståndsansvar. Strikt ansvar kan avse skadegörande handling som inte återgår på någons dolus eller   7 apr 2010 Det är detta som menas med strikt ansvar. En grundförutsättning är dock att hunden måste ha orsakat skadan. I ett fall när en älg, som jagades av  12 feb 2008 Under det sista århundradet har det tillkommit en rad lagar som lägger ett rent strikt ansvar på verksamhetsutövaren.